سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران:

این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد

نمونه سوال سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

نمونه سوال ضمن خدمت سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

نکته مهم 1: ممکن است بعضی از سوالات ضمن خدمت سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایرانتکراری باشد

نکته مهم 2:  ایمیل را صحیح و معتبر وارد کنید و عضو  کانال ضمن خدمت  https://t.me/dabirfile  شوید

کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوال ضمن خدمت سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

 این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی.

در ضمن خدمت آشنایی با بیانیه گام دوم می باشد.دانلود ضمن خدمت آشنایی با بیانیه گام دوم زیر می باشد:

کلیه سوالات آزمون های مراحل قبل را به همراه جواب در این بسته برای شما گرد آورده ایم تا بتوانید

فقط با دانلود بسته ضمن خدمت آشنایی با بیانیه گام دوم  از سایت ما کلیه نیازهایتان را برای موفقیت در این آزمون براورده سازید .

مشترک پودمان اول مهارت آموزی ماده 28

اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش پژوهی

کارآموزی

مشترک پودمان دوم مهارت آموزی ماده 28

اخلاق حرفهای و نقش تربیتی معلم

دروس فرهنگی پودمان اول شامل:

1 – آشنایی با تاب آوری اجتماعی
2 – آشنایی با هنرهای تجسمی
3 – آشنایی با بیانیه گام دوم

سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی

سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی

سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی
سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی

سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

سوالات آشنایی با بیانیه گام دوم
سوالات آموزگار ابتدایی دوره مهارت آموزی ماده ۲۸

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی

سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی با فرمت ورد پی دی اف

سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی با فرمت ورد پی دی اف به شرح زیر می باشد:

قسمتی از دانلود سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی با فرمت ورد پی دی اف

محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی :

این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد

سوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمت https://t.me/dabirfile            @dabirfile

کانال تلگرام ضمن خدمت فرهنگیان :           https://t.me/dabirfile            @dabirfile

کانال ضمن خدمت در سروش :                 http://Sapp.ir/dabiranfile

نوع فایل:pdf

– کدامیک جزء عناصرپنج گانه فطرت نیست
الف- علم ب – ایمان ج – فطرت د – معرفت
گزینه 4
** پنح عنصر فطرت انسانی که شامل علم فطرت ، ایمان ، اخلاق ، و عمل است را باید مورد توجه قرارگیرد
18 – کدام یک در مورد رویکر عام صحیح می باشد
الف- مهارتهای زبانی را دربر میگیرد ب- با مهارت های فرا زبانی سرو کار دارد
چ- توجه به توحید فطرت انسانی دارد د- هیچ کدام
پاسخ گزینه 3
**رویکرد عام : توجه به فطرت توحیدی انسان دارد
19 – کدام یک از گزینه های زیر جز رویکردها و اصول ” خاص ” حاکم بر برنامه است؟
الف . مهارت زبانی ب . علم ج . اخلاق د . عمل
پاسخ گزینه 1
**رویکردهاخاص : چهار مهارت زبانی و سه مهارت فرازبانی را دربر میگیرد
20 کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به رویکرد خاص حاکم بر برنامه می باشد
کلی نگری ب- جنبه تحلیلی ج- تجربیات زبانی د- همه موارد
پاسخ گزینه 4

https://dabiranfile.ir/downloads/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%81/
https://nemonasoal.ir/downloads/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%81/

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی با فرمت  پی دی اف

سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی به شرح زیر می باشد:

قسمتی از دانلود سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی :

این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد

سوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمت https://t.me/dabirfile            @dabirfile

کانال تلگرام ضمن خدمت فرهنگیان :           https://t.me/dabirfile            @dabirfile

کانال ضمن خدمت در سروش :                 http://Sapp.ir/dabiranfile

24 اولین ضرورت تاریخ…………………… است
-1 نقش تربیتی و هدایتی اون هست. 2 – تکوین و تقویت هویت ملی
-3 روحیه ی قدردانی و سپاسگزاری از مواهب الهی 4 – حفظ میراث فرهنگی
-25 پرداختن به پرورش حس مسئولیت و احترام و تفاهم،احساس تعلق و هویت، تقویت مهارت زندگی فردی و
اجتماعی، روحیه ی قدردانی و سپاسگزاری از مواهب الهی جزء ضرورت کدامیک از علوم ذیل است؟
-1 جغرافیا 2 – تاریخ
-3 اجتماعی 4- گزینه 1 و 3
-26 ضرورت دوم آموزش جغرافیا…………………. میباشد؟
-1 برنامه ریزی و تصمیم گیری برای حل مسائل محیطی
-2 لزوم حفاظت و بهره برداری عاقلانه و مطلوب محیط هست.
-3 روحیه ی قدردانی و سپاسگزاری از مواهب الهی
-4 پرورش حس مسئولیت و احترام و تفاهم
-27 آخرین ضرورت آموزش جغرافیا…………………………… است؟

برای دریافت نمونه سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی لینک 1

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی لینک 2

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی با فرمت ورد پی دی اف

دانلود سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی به شرح زیر می باشد:

قسمتی از دانلود سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی :

این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد

سوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمت https://t.me/dabirfile            @dabirfile

کانال تلگرام ضمن خدمت فرهنگیان :           https://t.me/dabirfile            @dabirfile

کانال ضمن خدمت در سروش :                 http://Sapp.ir/dabiranfile

-ابزارهای دور ریختنی در آموزش علوم کدام مورد است؟
1. اسباب بازی
2. انواع باتری و تلفن ثابت
3. تابلوها
4.تمام موارد ✓
78 -منابع و مواد چاپی در علوم کدام مواد را بیشتر شامل می شود؟
1.کتاب درسی و تصویر
2.نقاشی و روزنامه
3. مجلات رشد و منابع الکترونیکی
4. تمام موارد ✓
-79 در چه صورت آموزش علوم با به کار بردن ابزار میتواند مفید باشد ؟
1.موقعیتهای خطرناک را شناسایی کنیم
2.مسئولیت پذیر باشیم – به دانش آموزان مسئولیت دهیم
3.مقررات وضع کنیم و از این مقررات حمایت کنیم
4. تمام موارد ✓

برای دریافت نمونه سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی از لینک زیر استفاده فرمایید

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی لینک 1

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی لینک 2

سوالات روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش

دانلود سوالات و منابع روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش با فرمت  پی دی اف

سوالات و منابع روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش به شرح زیر می باشد:

قسمتی از دانلود سوالات و منابع روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش

محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش :

این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد

سوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمت https://t.me/dabirfile            @dabirfile

کانال تلگرام ضمن خدمت فرهنگیان :           https://t.me/dabirfile            @dabirfile

کانال ضمن خدمت در سروش :                 http://Sapp.ir/dabiranfile

کدام مفهوم درون سازی پیاژه است ؟
الف : ایجاد و توسعه ساخت های جدید
ب : میل به سازگاری با محیط
ج : شکل دهی الگوهای منظم و منسجم فکری
د : یکی کردن تجارب با ساخت ذهنی موجود
-2 کدام مورد به نظریه گشتالت نزدیک تر است :
الف : یادگیری را تنظیم مجدد مفاهیم و تجربه هایی میدانند که به بینش منجر میشود .
ب : یادگیری را نتیجه شرطی شدن میدانند .
ج : مهارت های معلمان صرفا آموزش موضوعات درسی باشد نه آموختن مهارت های تفکر مطالعه و یادگیری
د : دیدگاه آنها رفتار گرایی است نه شناخت گرایی
-3 نظریه کودک به وسیله عوامل زیستی و درونی خود ) غرایز قدرتمند درونی ( هدایت میشود ، از کدام دانشمند است :
الف : اسکینر
ب : فروید
ج : پیاژه
د: جان لاک
-4 کدام یک تعریف مناسبی از طرحواره نیست ؟

برای دریافت نمونه روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش از لینک زیر استفاده فرمایید:

سوالات روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش لینک 1

سوالات روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش لینک 2

سوالات آموزگار ابتدایی دوره مهارت آموزی ماده ۲۸

سوالات آموزگار ابتدایی دوره مهارت آموزی ماده ۲۸ سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش (تخصصی) +پاسخ نامه

سوالات دوره مهارت آموزی ماده ۲۸ آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش

فهرست دروس دوره مهارت آموزی پودمان اول و دوم

پودمان اول مهارت آموزی ماده 28

آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی

آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

ارزشیابی توصیفی

پودمان دوم مهارت آموزی ماده 28

آموزش و طراحی واحد یادگیری ریاضی

آموزش و طراحی واحد یادگیری هنر

آموزش و طراحی واحد یادگیری قرآن و دینی

آموزش و طراحی واحد یادگیری تربیت بدنی

مدیریت کلاس درس

مشترک پودمان اول مهارت آموزی ماده 28

اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش پژوهی

کارآموزی

مشترک پودمان دوم مهارت آموزی ماده 28

اخلاق حرفهای و نقش تربیتی معلم

دروس فرهنگی پودمان اول شامل:

1 – آشنایی با تاب آوری اجتماعی
2 – آشنایی با هنرهای تجسمی
3 – آشنایی با بیانیه گام دوم

این بسته سوالات ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در کاملترین سوالات استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی ، سوالات استخدامی آموزش و پرورش ،دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح

لینک دانلود:

https://dabiranfile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/
https://nemonasoal.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/

سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس

آزمون های ضمن خدمت فعال شده فروردین 1400 سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس

آزمون های سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس 1400 به شرح زیر می باشد:

ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط

استان: سراسر کشور
کد دوره ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط : ۹۹۵۰۸۷۱
مدت دوره ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط : 14 ساعت

تاریخ ثبت نام ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط :ثبت نام فعال

تاریخ آزمون اصلی ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط:متعاقبا اعلام می گردد. 
تاریخ آزمون جبرانی ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط :متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان آزمون ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط :
بازه اول ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط : 

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط کلیک فرمایید. لینک دانلود

ضمن خدمت اخلاق حرفه ای

استان: سراسر کشور
کد دوره ضمن خدمت اخلاق حرفه ای : ۹۹۵۰۶۸۶۹
مدت دوره ضمن خدمت اخلاق حرفه ای : 8 ساعت

تاریخ ثبت نام ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :ثبت نام فعال

تاریخ آزمون اصلی ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :متعاقبا اعلام می گردد. 
تاریخ آزمون جبرانی ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان آزمون ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :
بازه اول ضمن خدمت اخلاق حرفه ای : 

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای کلیک فرمایید. لینک دانلود

ضمن خدمت مدیریت كلاس

استان: سراسر کشور
کد دوره ضمن خدمت مدیریت كلاس : ۹۹۵۰۶۸۷۰
مدت دوره ضمن خدمت مدیریت كلاس : 8 ساعت

تاریخ ثبت نام ضمن خدمت مدیریت كلاس :ثبت نام فعال

تاریخ آزمون اصلی ضمن خدمت مدیریت كلاس :متعاقبا اعلام می گردد. 
تاریخ آزمون جبرانی ضمن خدمت مدیریت كلاس :متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان آزمون ضمن خدمت مدیریت كلاس :
بازه اول ضمن خدمت مدیریت كلاس : 

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس کلیک فرمایید. لینک دانلود

سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای

آزمون های ضمن خدمت فعال شده فروردین 1400 سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس

آزمون های سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس 1400 به شرح زیر می باشد:

ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط

استان: سراسر کشور
کد دوره ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط : ۹۹۵۰۸۷۱
مدت دوره ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط : 14 ساعت

تاریخ ثبت نام ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط :ثبت نام فعال

تاریخ آزمون اصلی ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط:متعاقبا اعلام می گردد. 
تاریخ آزمون جبرانی ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط :متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان آزمون ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط :
بازه اول ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط : 

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط کلیک فرمایید. لینک دانلود

ضمن خدمت اخلاق حرفه ای

استان: سراسر کشور
کد دوره ضمن خدمت اخلاق حرفه ای : ۹۹۵۰۶۸۶۹
مدت دوره ضمن خدمت اخلاق حرفه ای : 8 ساعت

تاریخ ثبت نام ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :ثبت نام فعال

تاریخ آزمون اصلی ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :متعاقبا اعلام می گردد. 
تاریخ آزمون جبرانی ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان آزمون ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :
بازه اول ضمن خدمت اخلاق حرفه ای : 

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای کلیک فرمایید. لینک دانلود

ضمن خدمت مدیریت كلاس

استان: سراسر کشور
کد دوره ضمن خدمت مدیریت كلاس : ۹۹۵۰۶۸۷۰
مدت دوره ضمن خدمت مدیریت كلاس : 8 ساعت

تاریخ ثبت نام ضمن خدمت مدیریت كلاس :ثبت نام فعال

تاریخ آزمون اصلی ضمن خدمت مدیریت كلاس :متعاقبا اعلام می گردد. 
تاریخ آزمون جبرانی ضمن خدمت مدیریت كلاس :متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان آزمون ضمن خدمت مدیریت كلاس :
بازه اول ضمن خدمت مدیریت كلاس : 

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس کلیک فرمایید. لینک دانلود

سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط

آزمون های ضمن خدمت فعال شده فروردین 1400 سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس

آزمون های سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس 1400 به شرح زیر می باشد:

ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط

استان: سراسر کشور
کد دوره ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط : ۹۹۵۰۸۷۱
مدت دوره ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط : 14 ساعت

تاریخ ثبت نام ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط :ثبت نام فعال

تاریخ آزمون اصلی ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط:متعاقبا اعلام می گردد. 
تاریخ آزمون جبرانی ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط :متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان آزمون ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط :
بازه اول ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط : 

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط کلیک فرمایید. لینک دانلود

ضمن خدمت اخلاق حرفه ای

استان: سراسر کشور
کد دوره ضمن خدمت اخلاق حرفه ای : ۹۹۵۰۶۸۶۹
مدت دوره ضمن خدمت اخلاق حرفه ای : 8 ساعت

تاریخ ثبت نام ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :ثبت نام فعال

تاریخ آزمون اصلی ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :متعاقبا اعلام می گردد. 
تاریخ آزمون جبرانی ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان آزمون ضمن خدمت اخلاق حرفه ای :
بازه اول ضمن خدمت اخلاق حرفه ای : 

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای کلیک فرمایید. لینک دانلود

ضمن خدمت مدیریت كلاس

استان: سراسر کشور
کد دوره ضمن خدمت مدیریت كلاس : ۹۹۵۰۶۸۷۰
مدت دوره ضمن خدمت مدیریت كلاس : 8 ساعت

تاریخ ثبت نام ضمن خدمت مدیریت كلاس :ثبت نام فعال

تاریخ آزمون اصلی ضمن خدمت مدیریت كلاس :متعاقبا اعلام می گردد. 
تاریخ آزمون جبرانی ضمن خدمت مدیریت كلاس :متعاقبا اعلام می گردد. 

زمان آزمون ضمن خدمت مدیریت كلاس :
بازه اول ضمن خدمت مدیریت كلاس : 

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس کلیک فرمایید. لینک دانلود